x

Wat zoek je precies?

Het Armonia bestuur

Het huidige bestuur van de vereniging bestaat uit tien leden. Heb je een vraag? Neem dan contact op, ze beantwoorden je vraag met plezier!

Bestuursleden

Manon Jonqui̬re Рvoorzitter voorzitter@armonia.nl

Lotte Koning – secretaris secretaris@armonia.nl

Gerald van Rooy – penningmeester penningmeester@armonia.nl

Eric Smienk – vicevoorzitter/ instrumentenbeheer instrumenten@armonia.nl

Reineke Wiegman – communicatie en PR communicatie@armonia.nl

Karin van Dam – ledenadministratie ledenadminstratie@armonia.nl

Tobias Feijten – namens het Armonia Orkest armoniaorkest@armonia.nl

Roos te Riet Scholten – namens TJHO tjho@armonia.nl

Anita de Groot – namens ASTOR en ALLO astor-allo@armonia.nl