x

Wat zoek je precies?

Historie

Al in het najaar van 1896 volgde het eerste optreden bij de aflevering van de 1000e stoommachine. Tot 1972 trad Armonia op als “Orkest der machinefabriek Stork” onder leiding van o.a. Klaas de Rook en Iman Landheer. Bij de opsplitsing van Stork werd de vereniging losgekoppeld van het bedrijf en is Armonia een zelfstandige vereniging geworden met een eigen verenigingsgebouw. Het Armonia-orkest treedt sindsdien niet meer op als marcherend muziekkorps, maar heeft zich gespecialiseerd in concertmuziek en presenteert zich als symfonisch blaasorkest.

Armonia is opgericht vanuit Stork. De vereniging is niet het resultaat van een bevlieging van enkele enthousiastelingen. Het initiatief kwam van de Storkdirectie, die een eigen muziekvereniging wel vond passen bij het in 1895 geopende Vereenigingsgebouw.

In 1974 is naast het Armonia orkest een apart jeugdorkest opgericht, het Twents Jeugd Harmonie Orkest (TJHO). In 1991 volgde het Armonia’s leerlingen orkest (ALLO),  en in 1998 Armonia Starters Orkest (ASTOR). In 2013 werd het Armonia Studenten Orkest (ASO) geformeerd, een projectorkest voor (studerende) leden tussen 20 en 30 jaar. Het ASO is in 2022 helaas genoodzaakt geweest te stoppen in verband met een te klein ledenaantal.  In 2023 is het Armonia Alle Niveaus orkest (AAN) gestart. Daarmee bestaat muziekvereniging Armonia momenteel uit vijf orkesten. En daarnaast zijn er nog kleine ensembles zoals het Armonia Klein Orkest (AKO).

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van Armonia in 1996, is de geschiedenis van onze vereniging uitgebreid verhaald. Voor iedereen die hierin is geïnteresseerd verwijzen we naar het boekje van Hans Morssinkhof: “Een hele eeuw muziek” (Armonia 1896-1996). In 2021, het jaar waarin Armonia 125 jaar bestond, is een glossy uitgegeven ‘125 jaar Armonia’.

Nu, meer dan 125 jaar later, is Armonia nog altijd springlevend. Met meer dan 200 leden, actief in vier orkesten. Armonia wil een creatieve-, onderscheidende- en herkenbare vereniging zijn. Onze optredens zijn verrassend, zowel in muzikale zin als in de uitvoering. De muziektheater-producties van het Armonia orkest en het TJHO zijn daar een voorbeeld van. Daarnaast zijn we als vereniging actief en sociaal-maatschappelijk betrokken. In ons verenigingsgebouw De Klankkast ontmoeten we elkaar bij repetities en vergaderingen. Maar ook bij schoonmaak en onderhoud. Noodzakelijke activiteiten, maar wel vreselijk leuk! Tot slot willen we een toegankelijke vereniging zijn voor collega-verenigingen, externe relaties en nieuwe leden.