x

Wat zoek je precies?

Samenwerking zorgt voor veel muziek

Afgelopen zomer werden wij na het succes van MAESTRO overweldigd door enorm veel interesse van kinderen die kennis wilden maken met muziek maken. Maar liefst 250 basisschoolkinderen uit de groepen 4 t/m 8 schreven zich in voor ‘een jaar lang gratis muziek’. Wat een enthousiasme mochten we ontvangen, echt super! De 60 kinderen die we, na loting, een jaar lang gratis muziek konden aanbieden zijn inmiddels volop muziekles aan het volgen bij Oyfo. Ze zijn er zelfs al bíjna aan toe om in orkestverband te gaan oefenen. 

En door een nauwe samenwerking te zoeken met de gemeente Hengelo en Oyfo hebben we inmiddels álle 250 kinderen met getoonde interesse een gratis introductiepakket muziek aangeboden. Het introductiepakket muziek bestaat uit kennismaken met verschillende instrumenten bij muziekvereniging Armonia en daarna vier proeflessen op het instrument naar keuze bij Oyfo. In die lesperiode krijgen de kinderen gratis een instrument in bruikleen. Op deze manier krijgen kinderen een goed beeld van de mogelijkheden, ze doen ervaring op met samen muziek maken én krijgen een paar keer les op hun favoriete instrument. Dit totaalpakket zorgt ervoor dat kinderen vervolgens kunnen aangeven of muziek maken bij ze past. Kinderen die daarna besluiten om door te gaan met muziekles zijn ook echt gemotiveerd. 

We zijn heel erg blij dat onze samenwerking met de gemeente Hengelo en Oyfo dit allemaal mogelijk maakt. En de mini-concerten die kinderen na een paar lessen al samen geven voor ouders/ verzorgers maakt ons trots!

Onze ambitie: álle Hengelose kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om laagdrempelig kennis te maken met muziek maken. In onze ogen is dit nét zo belangrijk als kennis maken met sporten. Je muzikale gehoor neemt toe en samen muziek maken geeft plezier en voldoening. En muziek is gewoon ook heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Dat blijkt uit talloze studies. Daarom willen we vanuit Armonia het introductiepakket jaarlijks gaan aanbieden. We zijn daarover in overleg met de Gemeente Hengelo en Oyfo.